บาคาร่าเว็บตรง ไลอ้อน แอร์ พาคนไทยในจีน กลับประเทศฟรี

บาคาร่าเว็บตรง ไลอ้อน แอร์ พาคนไทยในจีน กลับประเทศฟรี

จากเหตุการณ์ไวรัสโคโรน่าแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ วันนี้ บาคาร่าเว็บตรง (3 กุมภาพันธ์) สายการบินไทย อย่างไลอ้อน แอร์ ได้ออกประกาศ ว่าจะนำคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน กลับประเทศฟรีๆ โดยสายการบินได้แจ้งในเพจเฟสบุ๊ก Thai Lion Air ว่า สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ให้ความช่วยเหลือนำคนไทยในประเทศจีนกลับสู่ประเทศไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้โดยสารสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ในการเดินทางกลับมายังประเทศไทย ตามรายละเอียด ดังนี้

ผู้โดยสารจะต้องมีสัญชาติไทย และ ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น พร้อมแนบสำเนาพาสปอร์ตในการแจ้งความประสงค์เพื่อเดินทางกลับมายังประเทศไทย ผู้โดยสารสามารถติดต่อสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ผ่าน 2 ช่องทาง คอลเซ็นเตอร์ โทร +66 2529 9955 (สามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น. – 23.59 น.) อีเมล flyhome@lionairthai.com

ผู้โดยสารจะต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง

ผู้โดยสารจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติการเดินทางไปยังเมืองอู่ฮั่นหรือไม่มีความเสี่ยงต่อการติดต่อของไวรัสโคโรนา และผ่านการคัดกรองตามกระบวนการของท่าอากาศยานต้นทางในประเทศจีน

ผู้โดยสารที่แจ้งความประสงค์ในการเดินทางกลับมายังประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจะต้องเดินทางในวันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งได้เที่ยวเดียวเท่านั้น (จากจุดบินที่สายการบินให้บริการจากประเทศจีนกลับมายังประเทศไทย) เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ โอนข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และพระราชทานยศ “พ.ต.หญิง นฤมล สัมผัส” เป็น “พล.ต.หญิง” และ “พ.ต.หญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์” เป็น “พ.อ.หญิง”

สุทัตตาภักดิ์ – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ให้โอนข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และพระราชทานยศทหาร ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนเป็นข้าราชการ ในพระองค์ฝ่ายทหาร และพระราชทานยศทหาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ ยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนข้าราชการในพระองค์ ฝ่ายพลเรือนเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และพระราชทานยศทหาร ดังนี้

พ.ต.หญิง นฤมล สัมผัส ตำแหน่ง ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 ดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำสำนักงาน ผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พล.ต.) และพระราชทานยศ พล.ต.หญิง แต่งกายทหารบก เหล่าทหารราบ พ.ต.หญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์ ตำแหน่ง ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 9 ดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการ กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พ.อ.พิเศษ) และพระราชทานยศ พ.อ.หญิง แต่งกายทหารบก เหล่าทหารราบ

อย่างกับในหนัง ช้างวิ่งเข้าหมู่บ้านคน

เมื่อวานนี้ (28 ม.ค.63) ชาวบ้านสันติสุข ต.สำโรงใหม่ ต่างตื่นเต้นและหวาดผวา หลังจากมีช้างป่าเพศผู้ 1 ตัวเข้ามาเดินเล่นกลางหมู่บ้านตอนกลางวันแสกๆ โดยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน มีชาวบ้านทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างเดินติดตาม เพราะอยากรู้อยากเห็น หลายคนเอาสมาร์ทโฟนขึ้นมาถ่ายคลิป และเก็บภาพไว้ด้วยความระทึก เพราะอารมณ์ขณะนั้นเหมือนกับได้ไปเที่ยวสวนสัตว์เปิดกลางป่าลึกแบบภาพยนตร์ และมีชาวบ้านอีกจำนวนมากมีความรู้สึกหวาดผวา หากครั้งต่อไปช้างป่าตัวนี้อาจจะพาพวกบุกเข้ามาอีก

ด้าน นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงใหม่ กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามาดูแลเป็นระยะ แต่หลังจากนี้หากช้างป่าตัวนี้พาพวกมาอีก เข้ามาประชิดหมู่บ้านอีก ยังไม่ทราบว่าจะมีการแก้ไขปัญหากันอย่างไร โดยเฉพาะอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวบ้าน ตอนนี้ได้แค่ประชาสัมพันธ์ให้ระวังตัวเท่านั้น.

วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 13.30 น. ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นางสมันตา เค ชยสุริยะ (H.E. Mrs. Samantha K. Jayasuriya) เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ สรุปสาระสำคัญการหารือดังนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตศรีลังกาฯ และเชื่อมั่นว่าจากประสบการณ์ของเอกอัครราชทูตจะส่งเสริมความสัมพันธ์ และกระชับความร่วมมือระหว่างไทยกับศรีลังกาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พร้อมระลึกถึงมิตรไมตรีและการต้อนรับที่อบอุ่นในระหว่างการเยือนศรีลังกาเมื่อปี 2561 โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีขอบคุณรัฐบาลศรีลังกาที่ได้มอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากเมืองอนุราธปุระ ซึ่งนำมาปลูกไว้ที่วัดวชิรธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา สะท้อนถึงความใกล้ชิดระหว่างไทยกับศรีลังกา อันจะเป็นพื้นฐานในการสานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่างๆ ให้มีพลวัตยิ่งขึ้น บาคาร่าเว็บตรง